آشنایی با

رویداد ملّی نوآیند

دفتر آینده پژوهی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی دقیق تر و عمیق تر مسائل آینده کشور در حوزۀ حکمرانی، و پیگیری و ارائه ی مشاوره های سیاستی به نمایندگان در این حوزه و پیگیری طرح ها و لوایح مرتبط با این موضوع تاسیس شده است. این دفتر جهت استفاده از ایده های نو و طرح های نوآورانۀ اندیشمندان و دانشجویان دغدغه مند در این حوزه، رویداد نوآیند را هر سال برگزار خواهد کرد.

  • مساله‌یابی
  • نوپدیدها
  • حکمرانی
  • آینده‌نگری

تشکیل
بانک مسائل نوآیند

آنچه در نوآیند ارائه می‌دهید، صرف نظر از برگزیده شدن یا نشدن، همواره در گروه آینده‌پژوهی مرکز پژوهش‌های مجلس باقی خواهد ماند. ما اطمینان حاصل می‌کنیم که نتیجۀ تلاش‌های فکری شما باقی بماند و ثبت شود. بانک مسائل نوآیند، مرجعی همیشگی برای تصویرپردازی از آیندۀ حکمرانی ایران خواهد بود.

هسته اصلی نوآیند 

مربیان موضوعات تخصصی نوآیند 

سوالی دارید؟

با ما تماس بگیرید و بپرسید!