نشست علمی آینده پژوهی در مواجهه با نوظهورها

❇️حکمرانی، موضوع ها و پارادایم‌های نوپدید

ارائه دهنده: مهندس عقیل ملکی‌فر

❇️رصد و دیده بانی؛ ابزار کشف و درک هوشمندانه تغییرات آینده

ارائه دهنده: دکتر علیرضا نصر اصفهانی

❇️الگوی آینده‌پژوهانه کشف شگفتی‌سازها

ارائه دهنده: دکتر احمد برومند

دیدگاه ها غیرفعال است