📌پیش رویداد ملی نوآیند ۳

🔷با موضوع هوش مصنوعی و آیندهباهمکاری مرکز نوآوری تخصصی علوم انسانی دانشگاه شیراز و سایر نهادهای استان فارس برگزار می‌گردد.

📍محورهای برگزاری :
🔸حکمرانی هوش مصنوعی
🔸هوش مصنوعی و آموزش
🔸هوش مصنوعی و مسائل اجتماعی

🏢مکان: دانشگاه شیراز برج نوآوری
🗓️زمان: ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲
 
🔗 ثبت نام:B2n.ir/noayande3

دیدگاه ها غیرفعال است