📌 پیش رویداد ملی نوآیند ۳

📍با موضوع فرصت‌ها وچالش‌های نوآورانه هوش مصنوعی
📍با حضور جمعی از خبرگان عرصه هوش مصنوعی

در مشهد برگزار میشود.

توجه!
حضور بدون هماهنگی پیشین امکان پذیر نمی باشد.

🗓️زمان: ۲۱ دی ماه ۱۴۰۲
🏢مکان: مشهد، حرم مطهر، دوربرگردان شیخ طبرسی، بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی

دیدگاه ها غیرفعال است