پیش رویداد نوآیند۳
هوش مصنوعی و آینده مسائل زنان
 
🗓️زمان: یکشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۲
⏰ساعت :۱۴ الی ۱۸
🏢مکان: چهاراه ولیعصر، خانه اندیشه‌ورزان
 
“حضور صرفا با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد”

دیدگاه ها غیرفعال است