تمدید مهلت ثبت نام و ارسال ایده رویداد نوآیند۳

۵ اسفند ۱۴۰۲
تمدید مهلت ثبت نام و ارسال ایده رویداد نوآیند۳ با توجه به استقبال و ارسال ...

هوش مصنوعی ۲۰۲۳

۳۰ بهمن ۱۴۰۲
هوش مصنوعی ۲۰۲۳ مقدمه این گزارش توسط انجمن جهانی اقتصاد و دانشکده مدیریت دانشگاه مک‌گیل ...

هوش مصنوعی و امنیت ملی بریتانیا؛ ملاحظات سیاستی

۲۳ بهمن ۱۴۰۲
هوش مصنوعی و امنیت ملی بریتانیا؛ ملاحظات سیاستی خلاصه اجرایی روصی (RUSI) توسط ستاد ارتباطات ...

ما هوش مصنوعی را شکل می‌دهیم، هوش مصنوعی ما را شکل می‌دهد

۲۳ بهمن ۱۴۰۲
تبعیض الگوریتمی در اروپا: چالش‌ها و فرصت‌ها برای برابری جنسیتی و قانون عدم تبعیض خلاصه ...

فراخوان ایده های نوآورانه رویداد ملی نوآیند ۳

۲۳ بهمن ۱۴۰۲
📌 پیش رویداد ملی نوآیند ۳ 📍با موضوع فرصت‌ها وچالش‌های نوآورانه هوش مصنوعی 📍با حضور ...