گردهمایی تخصصی روز جهانی آینده

در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ به همت گروه آینده‌پژوهی دفتر حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس، برگزار شد.

محورهای گردهمایی

آموزش و پرورش
نوپدیدها

سعدی بشوی لوح دل از نقش غیر او
علمی که ره به حق ننماید جهالت است

🟩 آینده جهان و نسبت آن با ایران و حوزه آموزش
⬅️نظم تغییرات به سوی education4
⬅️نظم تغییرات بسوی آینده
🔸 مهارت محور و نتیجه‌گرا ⏪جایگزین موضوع محوری
🔸 فراگیر، متنوع و منعطف ⏪آموزش شبکه ای شده
🔸 جذاب‌ و کنشی‌ ⏪محتوای چندبعدی
🔴کمرنگ شدن آموزش مستقیم
🔴ایجاد کمپین نه به متن و کتب درسی
🔴حتمی بودن تغییر ذائقه فراگیران
فرهنگی و اجتماعی
نوپدیدها

آینده می‌تواند برای هویت فرهنگی ما یک تهدید تلقی شود
مسائل نوپدید حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی
🔴 آسیب‌های اجتماعی
🔻آسیب‌های اجتماعی نو
🔴 نهادهای اجتماعی
🔻 جامعه غیرمتمرکز با بلاکچین 🔻 تکثر و تنوع نهادها و ساختارهای فرهنگی (کاهش حاکمیت فرهنگی-به سمت تنظیم‌گری)
🔷 هویت، معنا _ سبک زندگی
🔻چالش هویت و معنا ⬅️ نگهداری حیوانات خانگی | چالش هویت ملی
🔻 دستیار تعاملات انسانی ⬅️ کلان داده | دستیار هوشمند انسان
🔷 فرهنگ و سواد
🔻 فرهنگ و سواد فناوری‌های جدید ⬅️ هوش مصنوعی | حریم خصوصی | معنویت در زیست نو
🔷 اجتماعی
🔻 جهان اجتماعی جدید ⬅️ متاورس‌ها | شدومن‌ها
🔻 فریلنسری 🔻 سلبریتی هوشمند مصنوعی
📍 آینده می‌تواند برای هویت فرهنگی ما یک تهدید تلقی شود، با مواجهه آگاهانه با آن‌ها می‌توان تهدید‌ها را به فرصت بدل کرده و آینده روشنی را رقم بزنیم.

گفتآیند
 

فرهنگی دست نیافتنی اما دیدنی است.

🟩ملت بافرهنگ =ملت دارای معنا ست

⬅️اگر فرهنگ قدرت معنا بخشی خود را از دست بدهد در ساحت‌های زیر دچار مشکل خواهد شد:
🔸معنا بخشی به افراد 🔸 انطباق پذیری با مجموعه شرایط و موقعیت‌ها 🔸امکان ارتباط با دیگران و درک دیگران🔸فراهم کردن امکان تعالی بخشی و آرمان‌گرایی

🔴آینده ناشی از استمرار وضعیت موجود⬅️ انحطاط فرهنگی
🔸مداخله مکانیکی ⬅️ایجاد بی‌فرهنگی شدن و ظهور شبه فرهنگ 🔸مداخله طبیعی ⬅️قرارگرفتن فرهنگ در برابر چالش‌ها و لزوم پاسخ به آن‌ها

نوپدید در عمل
 
🔴 اقتصاد سیاسی اصلاحات
⬅️ اهمیت لحاظ شرایط زمانه در طراحی مسیر گذار
⬅️اهمیت طراحی مسیر و توالی سیاست‌ها⏪توجه به سیاست‌های پیشنیاز
⬅️لزوم توجه به تفاوت میان عملکرد تدریجی و شوک درمانی
نوآیندی ها
 
ارائه تیم های برگزیده:
۱. انسان سایه ها
۲. سواد هوش مصنوعی برای عموم مردم
۳. مرگ حقیقی در دنیای مجازی
زنان و خانواده
نوپدیدها

بانک مسائل نوپدید حوزه زنان و خانواده

🔴 محورهای کلیدی مسائل حوزه زنان :
🔸زنان 🔸ازدواج و تشکیل خانواده 🔸 اخلاقیات و جرائم حوزه خانواده 🔸جمعیت و سالمندی

🔴 مسائل نوپدید حوزه زنان:
🔸مسائل فرهنگی: ▪️رجعت زنان به هویت سنتی ▪️ تنانگی مقدس گرا
🔸مسائل اجتماعی:
▪️شورش زنان علیه اپژگی جنسی ▪️انفجار جمعیت زنان و دختران سرپرست خانواده ▪️پاندمی متورسواری زنان در کشور
🔸 مسائل حقوقی: ▪️جهش خشونت خانگی ناشی از عدم پذیرش دگرگونی هرم قدرت خانواده ▪️بازیابی مرجعیت قانون حاکمیت در امر حجاب

گفتآیند

حکمرانی خانواده محور راه‌حلی برای برون رفت از مشکلات آینده
🟩تصاویر موجود از آینده خانواده
🔴 تصویر منفی
🔸 عدم و جود جنسیت 🔸وجود چندگانه جنسیتی
🔴 تصویر مثبت
🔸امکان هم افزایی نقش‌های یک زن در خانواده 🔸امکان‌های زنانگی موثر🔸امکان‌هایی برای عاملیت زن و مرد
♦️لزوم عبور تصمیمات حکمرانی از آزمایشگاه خانواده مداری
♦️ حذف زنانگی🟰حذف مردانگی⏪ طیفی شدن جنسیت
🔴 جامعه خانواده مدار:
🔸حفظ معنای اصیل هویت جنسی 🔸زنانگی و مردانگی هر دو عامل در کنار هم 🔸عدم بازگشت به سنت 🔸عدم لزوم قبول منفعلانه آینده نامطلوب ترسیم شده

نوآیندی ها
 
ارائه تیم های برگزیده:
۱. چالش‌های‌مادری‌نسل Z نسل‌بومیان‌دیجیتالی
۲. فرزندان دولت
۳. انتخاب آزاد هویت جنسی
مسائل شهری
نوپدیدها
 
🟩مسائل نوپدید کلان شهرهای ایران:
⬅️ نگاه تهدید محور (لحن و کلام هشدار آمیز جهت تقویت سیاستگذاران)
⬅️ زاویه دید فرصت محور نسبت به فناوری شهرها (شهر هوشمند)
🔹کلیدواژه های شهر هوشمند
⬅️ چشم انداز سناریو مبنا برای آینده تهران :
دو عدم قطعیت:
🔹 انتقال یا عدم انتقال پایتخت سیاسی
🔹 شهر هوشمند یا سنتی
گفتآیند
شهر شبکه‌ای از روابط انسانی
۳ ویژگی مهم شهر:
⬅️ تراکم: 🔹هراس انگیز 🔹 نویدبخش
⬅️ تنوع: 🔹 تنوع فرهنگی 🔹ترس از تنوع و حذف خرده فرهنگ‌ها
⬅️ نابرابری برمبنای: 🔹عدالت 🔹 اختلاف طبقاتی
نوپدید در عمل

نگاهی به آینده کلان شهر‌ها

🔴 مهاجرت معکوس
ترکیب جمعیتی از ۳۰- ۷۰ به نفع روستا به ۸۰ - ۲۰ به نفع شهر

♦️ تشکیل شبکه GEN
نمونه‌های جهانی مهاجرت از شهر به روستا:
🔸 پروژه رگل در هلند
🔸 داچاها در روسیه
🔸 دهکده‌های مدرن خودکفا در چین
🔸 کیبوتص‌ها در اراضی اشغالی
🔸 برش‌های عرضی در آمریکا
🔸 یست‌شهر مولد در ایران

نوآیندی ها
 
ارائه تیم های برگزیده:
۱.الگوی سوم فضای سبز
۲.تقابل بین نسلی و ظهور تنهایی گزینی
پیشگفتار
مقدمه
نوپدیدها

ارائه مسائل نوپدید

فهرستی از مسائل نوپدیدی که از رویداد اصلی و آخرهفته های نوآیندی به دست آمده و تحلیل و دسته بندی شده است، ارائه می گردد.
گفتآیند

ارائه درباره آینده

یک سخنرانی از یک چهره علمی که در آن تصویری از آینده به صورت کوتاه و نوآورانه (در قالب تدTED )ارائه می گردد.

نوپدید در عمل

سخنرانی سیاست‌گذاران حول نوپدیدها

در ده دقیقه دیدگاه ها و یا قول های مسئولین این حوزه درباره مسئله های نوپدید را بشنویم.

نوآیندی ها

ارائه ایده‌های برتر

دو تیم از برگزیدگان رویداد پس از داوری ها، ایده خود در زمینه یک مسئله نوپدید آینده را در پنج دقیقه ارائه می دهند.

سخنرانان و اساتید گردهمایی

آلبوم تصاویر گردهمایی