نوآیند ۱

از اسفند ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ به همت گروه آینده‌پژوهی دفتر حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس، برگزار شد.

 

 

عملکرد ما در نوآیند ۱

امسال چه اعداد و ارقامی داشتیم؟

۸۰۰+شرکت کننده
۴۵۰+ایده
۶موضوع
۲۲ایدۀ برگزیده

برندگان نوآیند ۱

فرهنگی اجتماعی

سرگروه

مهدی جوزایی

موضوع

ابعاد و پیامدهای شکاف دیجیتال در عرصه های مختلف بین نسل y و نسل z

رتبه

۱

سرگروه

الناز ابی زاده

موضوع

گسست و انحطاط معنایی در روند حفظ میراث معماری

رتبه

۲

سرگروه

رامین اسلامی

موضوع

عدم پذیرش و نظارت دولت بر الگوهای آموزشی جایگزین

رتبه

۳

زنان و خانواده

سرگروه

سمیه رنگین کمان

موضوع

شکل گیری نهادهای شبه خانواده و پیامدهای مخرب آن

رتبه

۱

سرگروه

علی شفیعی

موضوع

لزوم طراحی سامانه کشوری ثبت اطلاعات ناباروری

رتبه

۲

سرگروه

زهرا مجیدی فر

موضوع

شورش زنان علیه ابژگی جنسی و پیامدهای آن

رتبه

۳

سرگروه

راحله کاردوانی

موضوع

جامعه پذیری ناکارآمد و شورش نوجوانی: چالش های حقوقی اجتماعی

رتبه

۳

تولیدی زیربنایی

سرگروه

مسعود رضایی

موضوع

بررسی چگونگی استقرار امتداد مسئولیت تولیدکننده

رتبه

۱

سرگروه

سید محمدحسین موسوی

موضوع

تاثیر فناوری بلاکچیین بر آینده اطلاع رسانی و رسانه های کشور

رتبه

۲

سرگروه

فریده فقه نبی

موضوع

نقش آب پلاسما در کاهش جذب سرب و کادمیم در اراضی کشاورزی

رتبه

۳

حکمرانی

سرگروه

عاطفه مرادی اسلامی

موضوع

قانون گذاری مبتنی بر آینده با ترویج نوآوری های تقنینی

رتبه

۱

سرگروه

زینب محمدی ثانی

موضوع

تکینگی حکمرانی: حکمرانی به عنوان سرویس GAAS

رتبه

۲

سرگروه

مجتبی تویسرکانی

موضوع

گذار از بن بست بروکراسی و دشواری های اعتمادسازی در دنیای توزیع شده

رتبه

۳

سیاسی

سرگروه

رضا عظیمی

موضوع

ظهور الگوی سوم مهاجرت مبتنی بر صنعت بازی و سرگرمی

رتبه

۱

سرگروه

محمدرضا محمدی

موضوع

روندهای آینده و ترسیم مدل سیاست همسایگی کارآمد جمهوری اسلامی ایران

رتبه

۲

اقتصادی

سرگروه

محمدعلی ماهرالنقش

موضوع

سیاست گذاری برای برند و هلدینگ هتا: تبدیل تهدید انحصار به شکوفایی اقتصاد و صنعت

رتبه

۱

سرگروه

نساء میرزایی

موضوع

بررسی پیچیدگی های اقتصادی در ایران: چالش ها و رهیافت ها

رتبه

۲

هسته اصلی نوآیند ۱

 

سخنرانان اختتامیه نوآیند۱

دکتر بابک نگاهداری

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس

دکتر اقبال شاکری

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی 

همراهان رویداد ملی نوآیند ۱

زمان بندی رویداد

آلبوم تصاویر نوآیند ۱