نوآیند ۲

از اسفند ۱۴۰۱ تا تیر ۱۴۰۲ به همت گروه آینده‌پژوهی دفتر حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس، برگزار شد.

 

 

 

عملکرد ما در نوآیند ۲

امسال چه اعداد و ارقامی داشتیم؟

۶۰۰+شرکت کننده
۱۷۸+ایده
۹موضوع
۱۵ایدۀ برگزیده

برندگان نوآیند ۲

سرگروه

سید محمدحسین موسوی

موضوع

 چالش های فقهی-حقوقی فراگیری تراشه های عصبی

رتبه

۱

سرگروه

معصومه معنوی

موضوع

کوچ دسته جمعی دانش آموزان به متاورس

رتبه

۱

سرگروه

محمدعلی ماهرالنقش

موضوع

بحران احتکار منابع تولید کشور

رتبه

۱

سرگروه

مرتضی زنگنه

موضوع

 الگوی سوم امنیت غذایی؛ ایران آینده بدون گرسنگی و بیماری

رتبه

۱

سرگروه

سیدمحمد میرجبرئیلی

موضوع

دولت خدمت آفرین و پلتفرمی، دربرابر دولتی منفعل و تقاضا محور (با شناسایی هوشمند خدمات عمومی جدید دولت تا سال ۱۴۲۲)

رتبه

۱

سرگروه

فاطمه السادات معصومی

موضوع

 اقتصاد هیدروژنی

رتبه

۲

سرگروه

حمیدرضا کریمیان سیچانی

موضوع

خودکشی‌های نوینِ انتخابی ارمغان دنیای مجازی برای نسل آلفا

رتبه

۲

سرگروه

علی مسافری ضیاءالدینی

موضوع

 انسان سایه ها

رتبه

۲

سرگروه

مرضیه سادات سجادی

موضوع

چالش‌های‌مادری‌نسل Z  نسل‌بومیان‌دیجیتالی

رتبه

۲

سرگروه

علی حاتمی

موضوع

نسبت­ حمایت بالقوه و چشم انداز صندوق های بازنشستگی در ایران

رتبه

۲

سرگروه

عاطفه رحمانی

موضوع

 انتخاب آزاد هویت و نقش های جنسیتی در ساحت فردی اجتماعی و خانوادگی

رتبه

۳

سرگروه

آرزو مفتاح پور

موضوع

 NEETها، فرصت‌سازی از یک تهدید بزرگ در ایران ۱۴۲۰

رتبه

۳

سرگروه

ابراهیم میرزائی

موضوع

همزیستی با شوری

رتبه

۳

سرگروه

میلاد فطانت فرد حقیقی

موضوع

معاشقه با هوش مصنوعی (پلتفرم های همدم آینده) مواجه حکمرانی با تنهائی و اعتزال انسان در ۱۴۲۰

رتبه

۳

سرگروه

فهیمه لسان طوسی

موضوع

 گسیختگی اجتماعی با پیشران سیاست زمین

رتبه

۳

تیم های شایسته تحقیق

سرگروه

امین رضا وزیری نسب

موضوع

 ‌اپیدمی تنهایی (انزوای فزاینده در جوامع شهری)

سرگروه

سید حسن طیار

موضوع

تحقق حکمرانی هوشمند با رویکرد فضای مجازی و مشارکتی نسل Z

سرگروه

فاطمه بابائیان

موضوع

 هوشمندی در تصمیم‌گیری (بررسی لزوم بهرمندی از هوش مصنوعی در سیاست‌گذاری عمومی)

سرگروه

عبدالکریم سالکی

موضوع

سازوکار توزیع‌شده تدوین و تنقیح قوانین؛ الگوی گذار از «هم‌زُدایی بازیگران سنتی» به «هم‌افزایی هوش جمعی و مصنوعی» در سپهر حکمرانی

سرگروه

نیره شاه محمدی

موضوع

 از هم گسیختگی(فروپاشی) هویت تربیتی مدرسه درسایه آموزش شخصی سازی شده

مربیان موضوعات تخصصی نوآیند ۲

آلبوم تصاویر نوآیند ۲

سخنرانان اختتامیه نوآیند۲

دکتر علی آقامحمدی

عضو

مجمع تشخیص مصلحت نظام

دکتر بابک نگاهداری

رئیس

مرکز پژوهش‌های مجلس

دکتر امید رضایی‌فر

سرپرست

معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم

روز دوم۲۲ تیر ۱۴۰۲

۷ تا ۱۰

پنل
داوری بوم

۱۳:۱۵ تا ۱۴:۴۵

بازدید از
موزه مجلس

۸:۳۰ تا ۱۲

پنل داوری
ارائه موثر

۱۵ تا ۱۸

مراسم اختتامیه
نوآیند ۲

روز اول ۲۱ تیر ۱۴۰۲

۸ تا ۹

پذیرش شرکت‌کنندگان

۹:۳۰ تا ۱۲

شروع
کار تیمی

۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰

کارگاه
ارائه موثر

۹ تا ۹:۳۰

تبیین فرآیند اجرایی و کار گروهی

۱۲ تا ۱۳:۱۵

نماز و
ناهار

۱۴:۳۰ تا ۱۹

تکمیل بوم و ارائه‌ها