رویداد ملّی نوآیند

شناسایی مسائل نوپدید آیندۀ حکمرانی ایران

 

رویداد نوآیند به همت گروه آینده پژوهی دفتر حکمرانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هر سال برگزار می گردد.

پوستر نوآیند
پوستر نوآیند

رویداد ملی نوآیند ۳

نوپدیدهای آینده هوش مصنوعی

در این دوره، رویداد در چند فصل موضوعی اجرا خواهد شد؛ در فصل اول به موضوع هوش مصنوعی پرداخته میشود. اینکه هوش مصنوعی چه تاثیری بر موضوعات و حیطه های مختلف می گذارد، چه پیامدهایی به دنبال توسعه هوش مصنوعی در موضوعات مختلف پدید خواهد آمد و در اثر آن چه مسائل نوپدیدی در آینده خواهیم داشت؛ در واقع رویداد نوآیند۳ در فصل اول خود به دنبال کشف مسائل نوپدید آینده در عرصه هوش مصنوعی است. برای رسیدن به موضوعات و مسائل نوپدید آینده و ایجاد مشارکت عمومی در میان نخبگان، اندیشمندان، صاحب نظران و دغدغه مندان این موضوع، از طریق سه محور عمل خواهیم کرد: دریافت ایده ها از طریق سایت رویداد، برگزاری پیش رویدادهای استانی، اجرای نشست های تخصصی.

دربارۀ نوآیند

رویداد ملّی شناسایی مسائل نوپدید آیندۀ حکمرانی ایران

دفتر آینده پژوهی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی دقیق تر و عمیق تر مسائل آینده کشور در حوزۀ حکمرانی، و پیگیری و ارائه ی مشاوره های سیاستی به نمایندگان در این حوزه و پیگیری طرح ها و لوایح مرتبط با این موضوع تاسیس شده است. این دفتر جهت استفاده از ایده های نو و طرح های نوآورانۀ اندیشمندان و دانشجویان دغدغه مند در این حوزه، رویداد نوآیند را هر سال برگزار خواهد کرد.